Verb - Indicative, Future II, Active - Latin Grammar - Lateinische Grammatik

  

Indicative, Future II, Active

ā-Conjugation

ē-Conjugation

ī-Conjugation

Consonantic Conjugation

amare

monere

audire

mittere

ama-v-ero

mon-u-erim

audi-v-erim

mis-erim

ama-v-eris

mon-u-eristi

audi-v-eristi

mis-eristi

ama-v-erit

mon-u-erit

audi-v-erit

mis-erit

ama-v-erimus

mon-u-erimus

audi-v-erimus

mis-erimus

ama-v-eritis

mon-u-eristis

audi-v-eritis

mis-eristis

ama-v-erint

mon-u-erint

audi-v-erint

mis-erint

 

more information info@longua.org

 

Also read: 

 


 

 

Do you like longua.org, support us:

 

LONGUA.ORG: languages.li, longua.org in Italien, longua.org in Deutschland, longua.org in China, B1-Test (Schweiz), B2-Test (Schweiz), Allemand à Munich.ch, Soggiorni in Germania.it, Apprendre Allemand, 木木杨的博客 - China