Verb - Past Participle - Albanian Grammar - Albanische Grammatik - German Grammar - Deutsche Grammatik

  

Past participle:

Albanian

English

Infinitive

Past Participle

 

bën

bërë

to make

dashuron

dashuruar

to love

dëgjon

dëgjuar

to hear

del

dalë

to go out

dëshiron

dëshiruar

to want

detyron

detyruar

to force

dhuron

dhuruar

to give a present

di

ditur

to know

do

dashur

to want

është

qenë

to be

feston

festuar

to party

fiton

fituar

to fly

fle

fjetur

to sleep

flet

folur

to speak

fluturon

fluturuar

to fly

furnizon

furnizuar

to deliver

gjen

gjetur

to find

ha

ngrënë

to eat

harron

harruar

to forget

heq

hequr

to pull

hyn

hyrë

to enter

jep

dhënë

to give

jeton

jetuar

to live

ka

pasur

to have

kap

kapur

to touch

kendon

kenduar

to sing

kontrollon

kontrolluar

to control

kritikon

kritikuar

to criticize

kupton

kuptuar

to understand

kushton

kushtuar

to cost

lexon

lexuar

to read

luan

luajtur

to play

mban

mbajtur

to hold

mbyll

mbyllur

to close

mendon

menduar

to think

merr

marrë

to take

mëson

mësuar

to learn

ndërton

ndërtuar

to build

ndihmon

ndihmuar

to help

ndryshon

ndryshuar

to change

njofton

njoftuar

to sign in

noton

notuar

to swim

paguan

paguar

to pay

parkon

parkuar

to park

pastron

pastruar

to clean

pi

pirë

to drink

prezanton

prezantuar

to present

provon

provuar

to try

punon

punuar

to work

ruan

ruajtur

to save

sheh

parë

to see

shikon

shikuar

to see

shkon

shkuar

to go

shkruan

shkruar

to write

shpëton

shpëtuar

to save s.o. / s.th.

shpreson

shpresuar

to hope

shqetëson

shqetësuar

to disturb

siguron

sigurar

to save / secure

sjell

sjellë

to bring

takon

takuar

to meet

thotë

thënë

to say

udhëton

udhëtuar

to travel

uron

uruar

to congratulate

vazhdon

vazhduar

to continue

vepron

vepruar

to bargain

viziton

vizituar

to visit

vjen

ardhur

to come

zërë

to seize

 

 

 

more information info@longua.org

 

Also read: 

 


 

 

Do you like longua.org, support us:

 

LONGUA.ORG: languages.li, longua.org in Italien, longua.org in Deutschland, longua.org in China, B1-Test (Schweiz), B2-Test (Schweiz), Allemand à Munich.ch, Soggiorni in Germania.it, Apprendre Allemand, 木木杨的博客 - China