Adjective - Albanian Grammar - Albanische Grammatik - German Grammar - Deutsche Grammatik

  

Adjectives

Albanian

English

i / e mirë

good

i keq / e keqe

bad

i madh / e madhe

big

i / e vogël

small

i / e bukur

beautiful

i / e shëmtuar

ugly

plak / plakë

old

i / vjetër

old

i ri / e re

new, young

i / e shpejtë

fast, quick

i / e ngadaltë

slow

 

Further Adjectives

Albanian

English

i afërm / e afërme

near

i / e butë

soft

dembel / -e

lazy

i / e dobët

weak

i / e errët

dark

i / e fortë

hard, strong

i / e ftohtë

cold

frikacak / -e

coward

i / e gëzuar

happy

i gëzueshëm / e gëzueshme

agreeable

i / e gjatë

long

i / e gjëre

wide

i / e huaj

foreign

i / e lagur

wet

i / e largët

wide

i / e lartë

high

i / e lirë

cheap

i / e ndritur

light

i / e ngorohtë

warm

i / e ngushtë

narrow

i / e sëmurë

ill

i / e shëndoshë

healthy

i / e shkurtër

short

i / e thatë

dry

i / e thellë

deep

trim / e

courageous, brave

i / e trishtuar

sad

i / e urtë

intelligent, wise

i zellshëm / e zellshme

hard-working

 

 

 

more information info@longua.org

 

Also read: 

 


 

 

Do you like longua.org, support us:

 

LONGUA.ORG: languages.li, longua.org in Italien, longua.org in Deutschland, longua.org in China, B1-Test (Schweiz), B2-Test (Schweiz), Allemand à Munich.ch, Soggiorni in Germania.it, Apprendre Allemand, 木木杨的博客 - China